30.11.2014

Урок узагальнення знань з теми :"Складання рівнянь хімічних реакцій."Тема: Складання рівнянь хімічних реакцій. Узагальнення знань з теми.
Мета: узагальнити знання учнів з теми  початкові хімічні поняття: повторити основні хімічні поняття,розв’язати задачі на відносну молекулярну масу речовин, узагальнити ознаки фізичних та хімічних явищ, за законом збереження мас речовин вдосконалити вміння складати хімічні рівняння та розв’язувати найпростіші задачі. Підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття». 
Розвивати розумові здібності та пізнавальний інтерес, вміння використовувати знання та вміння на практиці.
Виховувати інтерес до знань, відповідальність за результати своєї праці.
Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.
Форма проведення: гра.
Девіз: «Хочу дізнатися, уміти використовувати».

24.11.2014

Конспект уроку "Кисень. Оксиген."


Тема: Оксиген. Кисень. Добування кисню в лабораторії. Фізичні властивості.
Мета:Поглибити знання учнів про хімічний елемент Оксиген та його просту речовину кисень,  з’ясувати способи добування і збирання кисню, його фізичні властивості; сформувати поняття «реакція розкладу», «каталізатор»; Розвивати вміння учнів працювати з текстом підручника, таблицями, опорним конспектом; логічно мислити, спостерігати, робити висновки та узагальнення.
Виховувати працездатність, вміння долати труднощі, інтерес до вивчення предмету.
Обладнання: мультимедійний проектор, ноутбук, презентація Power Point; опорні конспекти,  картки «Лабіринт»;
Н2О2, МnО2, пробірки, штатив, корок з газовідвідною трубкою, кристалізатор з водою, скіпка, сірники.
Тип уроку: урок формування нових знань.

Форми роботи: , самостійна робота, еврістична бесіда, елементи гри, «Мозковий штурм», ,  демонстраційний експеримент.
Хід уроку
І. Організаційний момент
Вчитель:
                     Продзвенів уже дзвінок,
                           Починається урок.
                           Він весняний і цікавий,
                           Тож гостей зібрав чимало.
                            Повернімося обличчям до гостей
                            І лагідно промовим: “Добрий день”
Вправа «Обери чоловічка»
Вправа зі словами.( Б,З,Н,П_ня)

Мотивація пізнавальної діяльності учнів.


Естафета
«МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ»

Запорукою успіху в навчанні є створення оптимальних умов для повноцінного розкриття пізнавальних потреб учнів. Ніякі дидактичні прийоми не будуть ефективними без виразного бажання учнів навчатись. Адже потреби виражаються через бажання до їх здійснення. Бажання є потужним стимулом до дій, оскільки бажання пізнання світу є природною потребою. Тож навчання для дитини буде в радість лише за умови природовідповідності цього процесу. Закладені на генетичному рівні, потреби пізнання довкілля складають основу процесу навчання. Від перших кроків знайомства з оточенням, керованих орієнтувальними рефлексами, через миттєвості сприйняття всього нового, яскравого й приємного, пізнавальні потреби ускладнюються, вдосконалюються й набувають складних поведінкових форм, які зумовлюють природу процесу навчання. Природність цього процесу полегшує його зміст, робить навчання легким і приємним. Його результати радують учнів і вчителів.

Контрольна робота з теми :" Земноводні, Плазуни, Птахи"


Контрольна робота з теми: «Земноводні, Плазуни, Птахи.»
І варіант
Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1. Птахи мають зуби.
2. Птахи – холоднокровні тварини.
3. серце птахів – чотирьохкамерне.
Тестові завдання з однією правильною відповіддю
4. Вкажіть ознаку, якої немає в птахів
А шлунка;
Б нирок;
В зубів;
Г печінки;
5. Тіло птахів складається з:
А.тіла,голови, тулуба
Б. тіла голови, тулуба і кінцівок
В.Голови, шиї, тулуба і кінцівок.
6. Шкірні залози у птахів:
А. є
Б. немає
В. немає, окрім куприкової.
 7.Які з перелічених ознак є спільними для птахів та плазунів?
А. шкіра без залоз
Б. наявність рогових лусок
В. Линяння
Г. Відсутність сечового міхура
  Тестові завдання з двома і більше правильними відповідями
8. Вкажіть особливості будови птахів в пристосуванні до польоту:
А шкіра суха;
Б порожниста будова багатьох кісток скелета;
В наявність кінцівок;
Г часте вивільнення кишечника;
Д наявність ключиць;
Е  зростання кісток черепа.
9. Вкажіть, ознаку за якою птахів відносять до теплокровних тварин
А температура тіла залежить від навколишнього середовища;
Б наявність пір’яного покриву;
В не змішування венозної і артеріальної крові;
Г чотирикамерне серце.
10. Встанови відповідність належності птахів до різних груп в умовах сезонного зміну клімату.
А ластівка;                             1. перелітні.
Б сорока;                                2. кочові.
В снігур;                                 3. осілі.
Г сойки.                                  4. мігруючі
11. Охарактеризуйте представників ряду Журавлині.
12. На які ряди поділяють клас Земноводні. Чим відрізняються представники.