05.11.2020

Біологія - 8-А,Б класи. Функції і будова скелетних м'язів. Робота м'язів. Втома м'язів.

 
Виконати тести до 19.00 5 листопада.

Повідомте учням

Код доступу 3763004
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.uaВиконати дослідження про статичне та динамічне навантаження м'язів. - звіт оформіть у зошит, висновки доповніть. 

Лабораторна робота № 2

Тема: Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток  втоми.

 

Хід роботи

 

1. Визначення втоми при статичному і динамічному навантаженні

- Візьміть вантаж масою 3 кг і тримайте його витягнутою рукою на рівні плеча. Зафіксуйте час, коли рука почне опускатися  тремтіти і зовсім опуститься. Це настала втома __________________.

- Після відпочинку візьміть той самий вантаж у руку , піднімайте його на той самий рівень і опускайте. Зафіксуйте час втоми в цьому випадку __________________ .

Висновок: При статичній роботі стомлення  відбулося (швидко, повільно) , а при чергуванні  роботи м'язів  у проміжках між скороченнями  втома наступає через (більший, менший) проміжок часу.

 

2. Вплив ритму роботи і навантаження на розвиток втоми

- Послідовно згинайте руку з гантелями з різною масою (1, 2,3, кг)( замініть побутовими предметами  - наприклад пляшкою води різного об'єму) з однаковою швидкістю. У кожному випадку порахуйте кількість рухів і час втомлення. Дані занесіть у таблицю:         

Маса  гантелі

кількість рухів

час втомлення

 1 кг


 

2 кг


 

3 кг


 

 

Висновок: при підніманні гантелів з різною масою ми спостерігали, що, збільшуючи навантаження,  втома наступала (повільніше, швидше), причиною є (швидка, повільна) витрата енергії м'язами, значне споживання кисню яке зменшує окисні процеси.

 

 


04.11.2020

Біологія - 9Б клас. Узагальнення знань. Самостійна робота з теми :"Хімічний склад клітини"

 Повторимо вивчений матеріал за презентацією:

Хімічний склад клітини


Виконайте тести  - до 5 листопада 15.00 .

 Час виконання 40 хв.

Повідомте учням
Код доступу 9895298
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua

01.11.2020

Хімія .-8-Б,В класиЕлектронна оболонка атомів

 

Відгадаємо загадку

На базарі їх не купиш, 

На дорозі не знайдеш,

Їх не зважиш на терезах

І ціни не підбереш.


Дати пояснення таким поняттям, термінам.

   Атомна маса.

     Група.

     Період.

     Електрони.

   Протони.

    Нейтрони.

     Нуклонне число.

     Протонне число.                      

 Ядро.

Гра «Укажіть елемент»

1.     Порядковий номер елемента 13.

2.     Заряд ядра атома + 20.

3.     Відносна    атомна маса елемента 52.

4.     3агальна кількість електронів у атомі 15.

5.     У ядрі цього атома 21 протон.

6.     Елемент II періоду V групи.

7.     Радіоактивний елемент VII періоду II групи головної підгрупи.

8.     Елемент II групи, атом якого має 2 енергетичні рівні.

9.     Сума протонів та нейтронів у атомі цього елемента – 24.

10.                       Сума протонів та нейтронів у атомі цього елемента – 48.

11.                       Хімічний елемент входить до складу сульфатної кислоти, мешкає в III періоді VI групи.

12.                       Заряд ядра атома +17.

13.                       Кількість електронів у атомі 25.

14.                       Елемент,    що відповідає за міцність кісток людини. Його відносна атомна маса – 40.

15.                        У ядрі атома 29 протонів.

16.                       Загальна кількість електронів у атомі 7.

17.                       Нуклонне число в атомі елемента 65.

18.                        Існування цього елемента передбачив і описав його властивості Д.І. Менделєєв. Елемент знаходиться в ІV періоді  III групи  головної  підгрупи.

19.                       Хімічний елемент IV періоду VIII групи побічної підгрупи, що входить до складу крові людини.


Вивчення нового матеріалу. - Переглянемо матеріал за презентацією - презентація

домашнє завдання- орацювати парагафи - написати будову атома Карбону та Нітрогену.
Хімія. 7-А,Б,В класи. Відносна атомна маса.

 

Прочитаємо формули речовин:  Н2О ,SiO2 ,ZnO , СО2 , NaCl , СН4 ,С6Н12О6 , Na2CO3.,N2, , Cl2,  Н2, О2, О3 .

1.        Якими одиницями маси ми користуємося в побуті? (г,кг, т.)

2.           Чи можна в цих одиницях вимірювати масу атома?

Атом – дуже дрібна частинка. Його  розмір  10-14.  Якщо атом збільшити до розміру друкарської крапки, то пропорційно збільшена людина матиме зріст близько 7 км.

Тому маси атомів дуже малі.                            

Наприклад, маса атома Гідрогену становить: mа (Н) =1,66 • 10–24г або 1,66 • 10–27кг

За пам’ятати такі числа надзвичайно важко, а користуватися ними під час обчислень дуже незручно.

3.          Через це на початку ХІХ ст.  Дж. Дальтон запропонував увести еталон порівняння маси.  Зараз використовують не реальну, а відносну атомну масу. За одиницю відліку використовували mа (Н), потім 1/16 mа (О), нині – 1/12 mа (С)

4.        1/12 mа (С) назвали атомною одиницею маси (а.о.м.) Поділимо масу 1 атома Карбону на 12 та дізнаємося, скільки це грамів:

1,993 • 10–24 г : 12 ≈1,66 • 10–24 г

1а.о.м. =1/12 mа (С) ,  1а.о.м. =  1,66• 10–24 г або 1,66 • 10–27 кг

З нею порівнюють маси атомів різних елементів задля встановлення відносних атомних мас хімічних елементів.

5.        Відносна атомна маса Аr

Відносна атомна маса – це фізична валичина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1/12 mа (С)

Відносна атомна маса хімічного елемента (Ar) показує, у скільки разів маса атома даного хімічного елемента більша  за 1/12 маси атома Карбону.

Ar не має одиниць вимірювання, тобто є безрозмірною величиною. 

6. Ar знаходять по ПС:

Ar(О) = 16

Ar(S) = 32

ArCl) = 35,5

Закріплення знань:

1) З допомогою періодичної системи визначте округлені значення відносної атомної маси таких елементів: Флуор, Натрій, Фосфор, Хлор (35,5), Аргентум, Аурум.

2)                    У скільки разів атом Магнію важче за атом Карбону?

Ar(Mg) = 24,

Ar(C) = 12. 

.Атом Магнію важче за атом Карбону у 2 рази.

Домашнє завдання.

Прочитати параграф 

Завантажити Гру «Періодична таблиця - вікторина»

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.timequiz.periodictable

У скільки разів атом Оксигену важчий за атом Гідрогену, атом Калію за атом Кальцію?

Скріншот гри та відповіді до задачі надішліть на адресу Olenka6vec@gmail.com