05.11.2020

Біологія - 8-А,Б класи. Функції і будова скелетних м'язів. Робота м'язів. Втома м'язів.

 
Виконати тести до 19.00 5 листопада.

Повідомте учням

Код доступу 3763004
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.uaВиконати дослідження про статичне та динамічне навантаження м'язів. - звіт оформіть у зошит, висновки доповніть. 

Лабораторна робота № 2

Тема: Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток  втоми.

 

Хід роботи

 

1. Визначення втоми при статичному і динамічному навантаженні

- Візьміть вантаж масою 3 кг і тримайте його витягнутою рукою на рівні плеча. Зафіксуйте час, коли рука почне опускатися  тремтіти і зовсім опуститься. Це настала втома __________________.

- Після відпочинку візьміть той самий вантаж у руку , піднімайте його на той самий рівень і опускайте. Зафіксуйте час втоми в цьому випадку __________________ .

Висновок: При статичній роботі стомлення  відбулося (швидко, повільно) , а при чергуванні  роботи м'язів  у проміжках між скороченнями  втома наступає через (більший, менший) проміжок часу.

 

2. Вплив ритму роботи і навантаження на розвиток втоми

- Послідовно згинайте руку з гантелями з різною масою (1, 2,3, кг)( замініть побутовими предметами  - наприклад пляшкою води різного об'єму) з однаковою швидкістю. У кожному випадку порахуйте кількість рухів і час втомлення. Дані занесіть у таблицю:         

Маса  гантелі

кількість рухів

час втомлення

 1 кг


 

2 кг


 

3 кг


 

 

Висновок: при підніманні гантелів з різною масою ми спостерігали, що, збільшуючи навантаження,  втома наступала (повільніше, швидше), причиною є (швидка, повільна) витрата енергії м'язами, значне споживання кисню яке зменшує окисні процеси.

 

 


04.11.2020

Біологія - 9Б клас. Узагальнення знань. Самостійна робота з теми :"Хімічний склад клітини"

 Повторимо вивчений матеріал за презентацією:

Хімічний склад клітини


Виконайте тести  - до 5 листопада 15.00 .

 Час виконання 40 хв.

Повідомте учням
Код доступу 9895298
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua

01.11.2020

Хімія .-8-Б,В класиЕлектронна оболонка атомів

 

Відгадаємо загадку

На базарі їх не купиш, 

На дорозі не знайдеш,

Їх не зважиш на терезах

І ціни не підбереш.


Дати пояснення таким поняттям, термінам.

   Атомна маса.

     Група.

     Період.

     Електрони.

   Протони.

    Нейтрони.

     Нуклонне число.

     Протонне число.                      

 Ядро.

Гра «Укажіть елемент»

1.     Порядковий номер елемента 13.

2.     Заряд ядра атома + 20.

3.     Відносна    атомна маса елемента 52.

4.     3агальна кількість електронів у атомі 15.

5.     У ядрі цього атома 21 протон.

6.     Елемент II періоду V групи.

7.     Радіоактивний елемент VII періоду II групи головної підгрупи.

8.     Елемент II групи, атом якого має 2 енергетичні рівні.

9.     Сума протонів та нейтронів у атомі цього елемента – 24.

10.                       Сума протонів та нейтронів у атомі цього елемента – 48.

11.                       Хімічний елемент входить до складу сульфатної кислоти, мешкає в III періоді VI групи.

12.                       Заряд ядра атома +17.

13.                       Кількість електронів у атомі 25.

14.                       Елемент,    що відповідає за міцність кісток людини. Його відносна атомна маса – 40.

15.                        У ядрі атома 29 протонів.

16.                       Загальна кількість електронів у атомі 7.

17.                       Нуклонне число в атомі елемента 65.

18.                        Існування цього елемента передбачив і описав його властивості Д.І. Менделєєв. Елемент знаходиться в ІV періоді  III групи  головної  підгрупи.

19.                       Хімічний елемент IV періоду VIII групи побічної підгрупи, що входить до складу крові людини.


Вивчення нового матеріалу. - Переглянемо матеріал за презентацією - презентація

домашнє завдання- орацювати парагафи - написати будову атома Карбону та Нітрогену.
Хімія. 7-А,Б,В класи. Відносна атомна маса.

 

Прочитаємо формули речовин:  Н2О ,SiO2 ,ZnO , СО2 , NaCl , СН4 ,С6Н12О6 , Na2CO3.,N2, , Cl2,  Н2, О2, О3 .

1.        Якими одиницями маси ми користуємося в побуті? (г,кг, т.)

2.           Чи можна в цих одиницях вимірювати масу атома?

Атом – дуже дрібна частинка. Його  розмір  10-14.  Якщо атом збільшити до розміру друкарської крапки, то пропорційно збільшена людина матиме зріст близько 7 км.

Тому маси атомів дуже малі.                            

Наприклад, маса атома Гідрогену становить: mа (Н) =1,66 • 10–24г або 1,66 • 10–27кг

За пам’ятати такі числа надзвичайно важко, а користуватися ними під час обчислень дуже незручно.

3.          Через це на початку ХІХ ст.  Дж. Дальтон запропонував увести еталон порівняння маси.  Зараз використовують не реальну, а відносну атомну масу. За одиницю відліку використовували mа (Н), потім 1/16 mа (О), нині – 1/12 mа (С)

4.        1/12 mа (С) назвали атомною одиницею маси (а.о.м.) Поділимо масу 1 атома Карбону на 12 та дізнаємося, скільки це грамів:

1,993 • 10–24 г : 12 ≈1,66 • 10–24 г

1а.о.м. =1/12 mа (С) ,  1а.о.м. =  1,66• 10–24 г або 1,66 • 10–27 кг

З нею порівнюють маси атомів різних елементів задля встановлення відносних атомних мас хімічних елементів.

5.        Відносна атомна маса Аr

Відносна атомна маса – це фізична валичина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1/12 mа (С)

Відносна атомна маса хімічного елемента (Ar) показує, у скільки разів маса атома даного хімічного елемента більша  за 1/12 маси атома Карбону.

Ar не має одиниць вимірювання, тобто є безрозмірною величиною. 

6. Ar знаходять по ПС:

Ar(О) = 16

Ar(S) = 32

ArCl) = 35,5

Закріплення знань:

1) З допомогою періодичної системи визначте округлені значення відносної атомної маси таких елементів: Флуор, Натрій, Фосфор, Хлор (35,5), Аргентум, Аурум.

2)                    У скільки разів атом Магнію важче за атом Карбону?

Ar(Mg) = 24,

Ar(C) = 12. 

.Атом Магнію важче за атом Карбону у 2 рази.

Домашнє завдання.

Прочитати параграф 

Завантажити Гру «Періодична таблиця - вікторина»

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.timequiz.periodictable

У скільки разів атом Оксигену важчий за атом Гідрогену, атом Калію за атом Кальцію?

Скріншот гри та відповіді до задачі надішліть на адресу Olenka6vec@gmail.com


17.09.2020

Біологія . 8 клас.Тканини. Органи. Фізіологічні системи

 Добрий день!!!

Проведемо біологічний диктанту з теми “Клітина”.

1. Вправа «Вірю – не вірю».

Чи вірите Ви, що…..

1…..клітина є елементарною структурною і функціональною одиницею організму.

2….усі клітини побудовані за єдиним планом.

3…кожна клітина ззовні вкрита клітинною стінкою.

4…цитоплазма – в’язка, напіврідка речовина, в якій містяться органели.

5…рибосоми беруть участь в синтезі білків.

6…ендоплазматична сітка представлена системою плоских замкнених мішечків – цистерн, які обмежені мембраною.

7…всі клітини організму людини мають ядро.

8…мітохондрії вкриті подвійною мембраною.

9….комплексі Гольджі формуються мітохондрії.

10…включення – непостійні утворення клітини.

11….рибосом багато в клітинах тканин, які швидко ростуть.

12…основна функція мітохондрій – синтез енергії.

(Відповіді записуємо в зошит і присилаємо на перевірку)

Діти, коли ви бігаєте , які клітини , органи, системи органів у вас в цей час працюють?

Перед вами тканини людини, вони такі , як у тварин? Можете пригадати їх функції, назви? Тканини - це сукупність клітин однакових за будовою, що виконують однакову функцію.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Перегляньте презентацію, складіть схему видів тканин людини та виконайте Лабораторне дослідження 1. Ознайомлення з препаратами тканин людини.( в презентації є таблиця в якій ви записуєте по одному прикладу різних видів тканин людини.) Роботу надсилаєте 17 вересня.

16.09.2020

Біологія . 9 клас.Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 Бесіда:

 - Що вивчає біологія?

- Про що вивчають такі науки: ботаніка, зоологія, біофізика, екологія, генетика?

 - Які рівні організації живого?

 - Які методи дослідження можна використати в біології?

Який склад данних об'єктів: 
У кого з них найбільше води? 

Всі клітини живих організмів мають такий склад: 

Найважливішою рідиною є вода. Вона має будову: 

Як ви вже знаєте, формула води — H2O. Молекула води складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену . Вона є диполем, що має позитивний і негативний заряд на полюсах. Завдяки такій будові протилежно заряджені кінці диполя здатні притягуватись. Так виникає водневий зв’язок. Саме ця особливість будови молекули води й зумовлює властивості води.


А завдяки будові має властивості: 

1.     Має велику теплоємність

2.     Кипить за t = 100 °С, замерзає за t = 0  °С

3.     Має високу теплоту випаровування

4.     Гарний розчинник

5.     У рідкому стані є прозорою рідиною

6.     У твердому агрегатному стані має меншу густину, ніж у рідкому

7.     Має високу теплопровідність

8.     Відзначається великим поверхневим натягом.


Домашнє завдання : вивчити матеріал 


15.09.2020

11 клас. Біологія. Загальні закономірності формування адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію.

Бесіда: 

 - Що таке адаптація?

 - Яке біологічне значення адаптацій?

 - На яких рівнях організації живого можливі адаптації?

 - Які пристосування виникають у тварин, рослин, людини?

 - Чи всі адаптації є користними?

Розглянемо презентацію, послухайте пояснення та занотуйте ключові поняття уроку:

 Презентація 

Домашнє завдання : Вчити параграф 2, виконати вправи із презентації

14.09.2020

11 клас. Хімія. Будова електронної оболонки атома


Повторення знань “Знаходимо помилки в тексті та складаємо слово”: 1.  (А) Головна характеристика хімічного елемента – це його відносна атомна  маса. 

2.  (М) Кількість протонів дорівнює порядковому номеру елемента. 

3.  (Е) Періоди – це горизонтальні ряди в таблиці Д.І. Менделєєва. 

4.  (У) Групи бувають великими  та малими.

 5.  (Н) Нітроген, Фосфор, Арсен становлять головну підгрупу четвертої групи.

 6.  (Д) У Магнію на зовнішньому рівні два електрони. 

7.  (К) У Силіцію 14 нейтронів. 

8.  (Е) У Купруму заряд ядра +29.

 9.  (У) У Натрію чотири енергетичних рівня. 

10.(Л) Калій більш активніший метал ніж Літій. 

11. (Р) Схема будови електронних оболонок Хлору має вигляд: 2,8.6. 

12. (Є) До лужних металів належіть: Натрій, Калій , Літій, Цезій. 

13. (Р) Карбон є більш сильнішим неметалом ніж Нітроген. 

14. (Є) Флуор, Хлор, Бром, Йод – галогени.  

15. (В) На другому енергетичному рівні немає d-підрівня. 

 Розглянемо слайди презентації та послухайте пояснення: Будова електронних оболонок атома

Переглянемо відео про розміщення орбіталей у просторі:
Домашнє завдання: вч.параг.1, створити короткий яскравий конспект "Будова електронної оболонки атома"

Підготувати навчальний проект :"Створення 3D-моделей атомів елементів"

8 клас. Хімія. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

 

Якщо хтось знаходиться у кабінеті хімії у певній школі у Берліні, Монреалі, Стокгольмі чи у нашій державі, він, незважаючи на усі відмінності, знайде одну спільну деталь. Це таблиця, де містяться усі елементи, що утворюють все живе і неживе навколо нас,Періодична система хімічних елементів імені Дмитра Івановича Менделеєва.

Скільки речовин і об’єктів існує у Всесвіті! Але лише трішки більше сотні елементів є їх складовими. Більше того, серед них є багато схожих один на одного, також вони утворюють речовини із схожими властивостями.

1)    Класифікація речовин А.Лавуазьє

Древні греки, зокрема відомий мислитель Арістотель, вважали, що усі речовини складаються у різних співвідношеннях з води, землі, вогню й повітря. Цією версією оперували й ранні алхіміки.

На картині Жака Луї Давида ви можете бачити зображення Антуана Лорана Лавуазьє зі своєю дружиною Марією. Цей великий хімік є для вас уже відомими. 

У 1789 році світ світ побачила праця «Елементарний курс хімії», де Лавуазьє перелічує близько 30 хімічних елементів. Звичайно, чимало з них насправді елементами не були, адже, скажімо, вода це складна речовина. З огляду на те, що тодішні вчені не оперували інструментами для розкладання таких сполук на прості, помилково вважалось, що вони і є елементарними, індивідуальними частинками («хімічними елементами»). Проте великою заслугою Лавуазьє був поділ усіх відомих йому речовин на метали і неметали. Цією першою науковою класифікацією ми користуємось і нині.

А тепер спробуємо уявити себе в ролі Антуана Лавуазьє і самостійно спробувати здійснити поділ речовин на метали й неметали. 

Діти  випишіть у робочий зоших сполуки що є металами, і окремо – неметалами.

Au

O3

Si

Ba

N2

Fe

P

Cu

F2

S8

Ag

Xe


2)    Тріади Й.Деберайнера

Із відкриттям нових елементів прийнятого поділу на метали і неметали виявилось недостатньо. Зявилась нагальна потреба у їх систематизації і поділі на групи відповідно до властивостей сполук, що вони утворюють. Німецький хімік Йоганн Вольфганг Деберайнер – перший, кому вдалося встановити певні закономірності у властивостях хімічних елементів та їх сполук. У 1817 р., проаналізувавши властивості й характерні ознакивідомих на той час хімічних елементів, він вказав на наявність певних сімейств, що містили по три елементи (звідси назва «тріада»). До першої тріади входили Кальцій, Стронцій і Барій. Також вчений помітив, що у тріаді відносна атомна маса проміжного елемента дорівнювала середньому арифметичному значенню першого і третього.