15.03.2022

6 класи. Біологія . Мохи. Лабораторне дослідження будови моху.

 Вітаю!!! 

Для початку згадай будову водоростей та виконай тест:

Повідомте учням
Код доступу 9026582
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua
до  16 березня, 20.00 - це твоя оцінка.

Запиши у зошит тему уроку та переглянь відео. Виконай Лабораторне дослідження ( інстукція у відео) та завдання ( також за відео).- вставити пропущені слова.Чекаю твою роботу для оцінки. 👍👧👨💗🌱🌳

8 класи. Хімія. Хімічні властивості гідроксидів

 Вітаю!!!

Пригадайте :


-      Який клас неорганічних сполук називається основами?

-      На які дві групи поділяються основи?

-      3 допомогою таблиці розчинності наведіть приклади розчинних і нерозчинних основ.

-      Назвіть вибрані основи за сучасною українською номенклатурою.              

Вивчаємо матеріал за презентацією:

Презентація

Виконаємо віртуальні досліди

Дія індикаторів та розкладання нерозчинних основ

Індикатор

Універсальний індикатор (папірець)

Лакмус

Метилоранж

Фенолфталеїн

Колір  індикатора

 

 

 

 

 

Висновок :

  - Розчин лугу  має __________________ середовище.

 - Розчин лугу можливо виявити за допомогою таких індикаторів : _________.Взаємодія лугів з кислотамиТренувальна вправа


Задача . Сульфатна кислота масою 16 г прореагувала з натрій гідроксидом. Обчисліть масу утвореної солі.

                                             👍👍👍💓👧👦👨👩👏


14.03.2022

Хімія . 7 класи Вода. Розчини.

 Вітаю!!!

Пригадаємо властивості води: (перегляньте відео)

Занотуйте всі властивості у зошит.
Вода є дуже гарним розчинником, чому?

Запишіть будову молекули води.
На останок - виконайте тести за даною темою.

Повідомте учням
Код доступу 6283662
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua
до 20 березня 19.00
Це ваша оцінка.


13.03.2022

Біологія 9-А.Бкласи Популяція живих організмів

 Добрий ранок (день, вечір)!!!

Подивись відео 

Визнач основні характеристики популяції та запиши їх у зошит
Дай відповіді на тестові запитання ,а відповіді запиши в коментарі ( наприклад - 1в,2б і так далі)

1. Наявність популяцій у природі пов′язана: а) з однаковими умовами існування у межах ареалу; б) з нерівномірними умовами існування у межах ареалу.

2. Маса особин популяції, що припадає на одиницю площі або об′єму – це: а)чисельність популяції; б) густота популяції; в) біомаса популяції; г)народжуваність; д) приріст популяції.

3. Середнє число особин популяції, що припадає на одиницю площі або об′єму – це:  а)чисельність популяції; б) густота популяції; в) біомаса популяції; г)народжуваність; д) приріст популяції.

4. Розподіл особин популяції по території, яку вона займає, це: а)  статева структура; б) вікова структура; в) просторова структура; г) етологічна структура.

5. Система взаємозв′язків між особинами популяції, що проявляється в їхній поведінці, - це :  а)  статева структура; б) вікова структура; в) просторова структура; г) етологічна структура.

6. Підтримання чисельності популяції на оптимальному рівні – це: а)густота популяції; б) гомеостаз популяції; в) структура популяції.