30.11.2014

Урок узагальнення знань з теми :"Складання рівнянь хімічних реакцій."Тема: Складання рівнянь хімічних реакцій. Узагальнення знань з теми.
Мета: узагальнити знання учнів з теми  початкові хімічні поняття: повторити основні хімічні поняття,розв’язати задачі на відносну молекулярну масу речовин, узагальнити ознаки фізичних та хімічних явищ, за законом збереження мас речовин вдосконалити вміння складати хімічні рівняння та розв’язувати найпростіші задачі. Підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття». 
Розвивати розумові здібності та пізнавальний інтерес, вміння використовувати знання та вміння на практиці.
Виховувати інтерес до знань, відповідальність за результати своєї праці.
Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.
Форма проведення: гра.
Девіз: «Хочу дізнатися, уміти використовувати».


Хід уроку
І. Організаційний момент  
(Учитель повідомляє тему й мету уроку.)
II. Мотивація навчальної діяльності  
Учитель. Ви почали вивчати хімію тільки цього року й уже підійшли до завершення першої, але такої важливої теми — «Початкові хімічні поняття». Наша подорож у магічну країну Хімію продовжується. Для цього я пропоную вам сісти в поїзд, обравши собі ва­гон. Машиністом і касиром буду я, а ви — пасажира­ми. Хто швидше й правильно виконає завдання, буде провідником. Поїзд невеликий — усього три вагони: купейний — перший вагон (квиток — найдорожчий), плацкартний — другий вагон (середня ціна на кви­ток) і загальний — третій вагон (найдешевший). Але, на відміну від звичайного потяга, у нашому на кожній зі станцій вам доведеться купувати новий квиток у пев­ний вагон, залежно від ваших знань.
Для проїзду в першому вагоні ви отримаєте квитки жовтого кольору , у другому вагоні — синього , а в третьому вагоні — зеле­ного . Якщо ви виконаєте завдання правильно, то перейдете у вагон вищого класу; якщо допустите незначні помилки — залишитеся у вагоні,  якщо завдання буде виконано взагалі неправильно — перейдете у вагон нижчо­го класу. 
Отже, ми вирушаємо!

Станція «Алфавіт».
Станція Алфавіт, на перший погляд, нічого спільного з хімією не має. Але саме тут ви пока­жете свої початкові знання.
Перші 7 учнів, які дадуть правильну відповідь, займуть місця в купейному вагоні, другі 7 — у плацкартному, решта поїде в загальному вагоні.
(На дошці написані поняття , значення яких треба пояснити.)


Валентність, суміш, проста речовина, складна речовина, атом , молекула, фізичня явища, агрегатний стан, хімічні явища, індекс, коефіцієнт, хімічний елемент, хімія, хімічна формула.
 Станція «Відносна молекулярна маса речовин і масова частка елемента в речовині».
Учитель. На цій станції зупинка — 5 хв. Хто виконає завдання раніше — стане «провідником» і допомо­же мені в перевірці виконання завдань іншими.
Загальний вагон:
Обчисліть відносну молекулярну масу речовин: СuО, SО3.
Розв’язання:
Мr (СuО) = 64 + 16 = 80;
Мr (SO3) = 32 + 16 · 3 = 80.
Плацкартний вагон:
Обчисліть відносну молекулярну масу речовин і ма­сову частку металічного елемента в одній із речовин: СuCl2, КОН.
Розв’язання:
Мr(СuСl2) = 64 + 35,5 · 2 = 135;
W(Сu) = 64 : 135 = 0,47, або 47 %.
Мr(КОН) = 39 + 16 + 1 = 56;
W(K) = 39 : 56 = 0,7, або 70 %.

Купейний вагон:
Обчисліть відносну молекулярну масу речовин і масові частки всіх елементів в одній із речовин: АlСl3, Р2О5.
Розв’язання:
МrlСl3) = 27 + 35,5 · 3 = 133,5;

Wl) = 27 : 133,5 = 0,20, або 20 %;
W(С1) = 106,5 : 133,5 = 0,80, або 80 %.
Мr2O5) = 31 · 2 + 16 · 3 = 110;
W(Р) = 62 : 110 = 0,56, або 56 %;
W(O) = 48 : 110 = 0,44, або 44 %.

Учитель. Отже, на цій станції ми по­вторили знання про відносну молекулярну масу та масову частку елемента в речовині .
Станція «Фізичні та хімічні явища».
Учитель. На дошці ви бачите малюнки, на яких зображені різні явища. Виконайте завдання, які вам про­понуються.
Загальний вагон:
Виберіть із переліку тільки фізичні явища.
Плацкартний вагон:
У кожному з рядів знайдіть зайве. Мотивуйте відповідь.
Купейний вагон:
Виберіть хімічні явища й назвіть їх ознаки.
Учитель. Зробимо висновок: на цій зупинці ми по­вторили фізичні та хімічні явища й ознаки, за якими їх можна розрізнити.
Станція «Хімічні рівняння».
Учитель. Наш поїзд наблизився до станції, де на вас чекають нові завдання.
Загальний вагон:
Поставте коефіцієнт замість знака запитання:
?Сu + O2 ?СuО;
?Lі + Сl2 → ?LіСl.
Плацкартний вагон:
Закінчіть схеми реакцій:
SO2 + O2 SO3;
СаО + НСl → СаСl2 + Н2O.
Купейний вагон:
Уставте пропущені формули в схеми реакцій і роз­ставте коефіцієнти:
N2 + … → NH3;
… + HCl → AlCl3 + H2
Учитель. На цій зупинці ми повторили та закріпили вміння розставляти коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій.
Станція «Закон збереження маси речовин».
Учитель. Зупинка на цій станції — 5 хв. За цей час ви повинні виконати запропоноване завдання.
Загальний вагон:
Укажіть, яка маса води розклалася в результаті реакції:
вода → кисень + водень,
якщо утворився кисень масою 320 г і водень масою 40 г.
Плацкартний вагон:
При спалюванні магнію масою 36 г у кисні утворився магній оксид масою (MgO) 60 г. Яка маса кисню сполучилася з магнієм?
Купейний вагон:
При взаємодії натрію масою 100 г із хлором масою 142 г утворився натрій хлорид масою 222 г. Який висновок можна зробити за цими даними?


Учитель
. На цій зупинці ми повторили й закріпили вміння розв’язувати прості хімічні задачі з використанням закону збереження маси речовин.


Станція «Цікава задача».

   Мама почула і побачила по телевізору поради МНС України: «Не довіряйте дітям сірники!». Які хімічні реакції не зможе здійснити Вася після того, як мама довірилася МНС?
IV. Підбиття підсумків  
Метод «Мікрофон».
— Чи сподобалася вам подорож?


— На якій станції були найлегші завдання?
— На якій станції були найважчі завдання?
(«Провідники» підраховують кількість квитків. Знання кожного учня оцінюються відповідно до отриманих смайликів. Ціна жовтого — 2 бали, си­нього — 1,5 бала, зеленого — 1 бал.)
 V. Домашнє завдання (2 хв)
Повторіть параграфи підручника із цієї теми. Підготуйтеся до контрольної роботи за індивідуальними завданнями. Додаток.

Завдання до уроку
Станція «Відносна молекулярна маса речовин і масова частка елемента в речовині».
Загальний вагон:
Обчисліть відносну молекулярну масу речовин: СuО, SО3.
Плацкартний вагон:
Обчисліть відносну молекулярну масу речовин і ма­сову частку металічного елемента в одній із речовин: СuCl2, К2О
Купейний вагон:
Обчисліть відносну молекулярну масу речовин і масові частки всіх елементів в одній із речовин: АlСl3, Р2О5.
Станція «Фізичні та хімічні явища».
Загальний вагон:
Виберіть із переліку тільки фізичні явища.
Плацкартний вагон:
У кожному з рядів знайдіть зайве. Мотивуйте відповідь
Купейний вагон:
Виберіть хімічні явища й назвіть їх ознаки.
Станція «Хімічні рівняння».
Загальний вагон:
Поставте коефіцієнт замість знака запитання:
?Сu + O2 ?СuО;
?Lі + Сl2 → ?LіСl.
Плацкартний вагон:
Закінчіть схеми реакцій:
SO2 + O2 SO3;
СаО + НСl → СаСl2 + Н2O.
Купейний вагон:
Уставте пропущені формули в схеми реакцій і роз­ставте коефіцієнти:
N2 + … → NH3;
… + HCl → AlCl3 + H2
Станція «Закон збереження маси речовин».

Загальний вагон:

Укажіть, яка маса води розклалася в результаті реакції:
вода → кисень + водень,
якщо утворився кисень масою 320 г і водень масою 40 г.
Плацкартний вагон:
При спалюванні магнію масою 36 г у кисні утворився магній оксид масою (MgO) 60 г. Яка маса кисню сполучилася з магнієм?
Купейний вагон:
При взаємодії натрію масою 100 г із хлором масою 142 г утворився натрій хлорид масою 222 г. Який висновок можна зробити за цими даними?
Станція «Цікава задача».
   Мама почула і побачила по телевізору поради МНС України: «Не довіряйте дітям сірники!». Які хімічні реакції не зможе здійснити Вася після того, як мама довірилася МНС?

Індивідуальні завдання . За номером у класному журналі відшукай по два рівняння кожного виду складності та перепиши у робочий зошит , розстав коефіцієнти.
І рівень складності
1.13Ca + O2CaO                                                             Cu + O2CuO
2.14HgOHg + O2                                                            H2 + F2HF
3.15Ba + O2BaO                                                             K + Cl2KCl
4.16Na + Br2 → NaBr                                                          Fe + Br2 → FeBr3
5.17Fe + Cl2→ FeCl3                                                            Na + H2 → NaH
6.18N2+ H2 → NH3                                                              P + O2 → P2O5
7.19Al + C → Al4C3                                                                             K + S → K2S
8.20Mg + P → Mg3P2                                                          Ag + O2 → Ag2O
9.21B + O2 → B2O3                                                                                      Al + I2 → AlI3
10.22H2O → H2 + O2                                                             C + H2 → CH4
11.23As + O2 → As2O4                                                          Ag + O2 → Ag2O
12.24K + O2 → K2O2                                                               KClO3 → KCl + O2
ІІ рівень складності
1.13Ba + HClBaCl2 + H2                                            H2O2H2O + O2
2.14Li + H2OLiOH + H2                                             K + H2OKOH + H2
3.15CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O                       Fe2O3 + H2 → Fe + H2
4.16Al +WO3 → W + Al2O3                                            Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + NaCl
5.17PbO2 + H2 → Pb + H2O                                             Na2O2 + H2O → NaOH + O2
6.18NH3 + O2 → N2 + H2O                                              CH4 + O2 → CO2 + H2O
7.19Ca + HCl → CaCl2 + H2                                            Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O
8.20Al + Cr2O3 → Al2O3 + Cr                                          H2S + O2 → SO2 + H2O
9.21KNO3 → KNO2 + O2                                                 Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O
10.22C2H6 + O2 → CO2 + H2O                                          Zn + HCl → ZnCl2 + H2
11.23C2H4 + O2 → CO2 + H2O                                          C3H8 + O2 → CO2 + H2O
12.24CO + O2 → CO2                                                                                NO2 + H2O → HNO2 + HNO3

ІІІ рівень складності
1.13Mg + H3PO4 → Mg3(PO4)2 + H2                          ZnO + HNO3 → Zn(NO3)2 + H2O
2.14Al2O3 + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O               FeSO4 + NaOH → Na2SO4 + Fe(OH)2
3.15CaO + H3PO4 → Ca3(PO4)2 + H2O                       Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O
4.16Zn(OH)2+ HNO3 → Zn(NO3)2 +H2O            CuCl2 + KOH → Cu(OH)2 + KCl
5.17Ba(NO3)2 + K2SO4 → BaSO4 + KNO3          Ba(OH)2 + HNO3 → Ba(NO3)2 + H2O
6.18Na2SiO3 + CaCl2 → NaCl + CaSiO3             K3PO4 + Ba(NO3)2 → KNO3 + Ba3(PO4)2
7.19CaO + HNO3 → Ca(NO3)2 +H2O                   Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
8.20Zn(OH)2 + H3PO4 → Zn3(PO4)2 + H2O          ZnO + H3PO4 → Zn3(PO4)2 + H2O
9.21Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2                       Zn + H3PO4 → Zn3(PO4)2 + H2
10.22FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl                 Al(OH)3 → Al2O3 + H2O
11.23Ca3(PO4)2 + H2SO4 → CaSO4 + H3PO4          Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2

12.24Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O                                 Cs + H2O → CsOH + H2Комментариев нет:

Отправить комментарий