13.03.2022

Біологія 9-А.Бкласи Популяція живих організмів

 Добрий ранок (день, вечір)!!!

Подивись відео 

Визнач основні характеристики популяції та запиши їх у зошит
Дай відповіді на тестові запитання ,а відповіді запиши в коментарі ( наприклад - 1в,2б і так далі)

1. Наявність популяцій у природі пов′язана: а) з однаковими умовами існування у межах ареалу; б) з нерівномірними умовами існування у межах ареалу.

2. Маса особин популяції, що припадає на одиницю площі або об′єму – це: а)чисельність популяції; б) густота популяції; в) біомаса популяції; г)народжуваність; д) приріст популяції.

3. Середнє число особин популяції, що припадає на одиницю площі або об′єму – це:  а)чисельність популяції; б) густота популяції; в) біомаса популяції; г)народжуваність; д) приріст популяції.

4. Розподіл особин популяції по території, яку вона займає, це: а)  статева структура; б) вікова структура; в) просторова структура; г) етологічна структура.

5. Система взаємозв′язків між особинами популяції, що проявляється в їхній поведінці, - це :  а)  статева структура; б) вікова структура; в) просторова структура; г) етологічна структура.

6. Підтримання чисельності популяції на оптимальному рівні – це: а)густота популяції; б) гомеостаз популяції; в) структура популяції.


Комментариев нет:

Отправить комментарий